شفافیت در عملکرد را به گفتمان درون‌سازمانی تبدیل کنیم

یادداشت/بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ایران

چندی است که “شفاف‌سازی”؛ “شفافیت درعملکردها”؛ “شفاف‌بودن”و… به کلید واژه‌هایی در بین افکارعمومی و نظام اداری کشور به عنوان مطالبات قانونی و مردمی رایج‌شده که با توجه به اسناد بالادستی قانونی؛ شفاف‌سازی در روشها و عملکردها نیز یک ضرورت قانونی است که متأسفانه به دلایل عدیده‌ای تاکنون مغفول مانده بود.

اصولاً اینکه روند همه امور باید شفاف و عملکردها نیز روشن و غیرمخدوش باشد، قبل از اینکه یک الزام قانونی تلقی شود، براساس آموزه‌های سنتی و فرهنگی ما یک اقدام اخلاقی و بدون‌شائبه است که همواره زیر ذره‌بین نظارت‌های اجتماعی است. البته درجامعه سنتی و فرهنگی ما آدم‌ها و مجموعه‌ها، “اشتهارشان” به “سلامت‌بودن و سالم‌بودن” را از همین معیارهای شفافیت و شفاف عمل‌کردن به دست می‌آورند.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط‌عمومی کشور و فراز و نشیب‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، این مطالبه عمومی درامر شفاف‌سازی امور باید به یک “گفتمان‌ملی ” و “گفتمان درون‌سازمانی” تبدیل و پس از آن درسطح لایه‌های مختلف اجتماعی نهادینه شود.

درمجموعه مالی و اعتباری “پست‌بانک‌ایران” ضرورت این اقدام بیش از بیش احساس ‌شده و روند امور طی این مدت‌کوتاه براین مهم استوار شده که شفافیت در روند اقدامات مالی و اعتباری پست‌بانک‌ایران یک ضرورت اخلاقی و قانونی است، چراکه ما امین مردم و سهامدارانی هستیم که هدایت امور را به دست ما سپرده‌اند. آنچه مسلم است این است که عملکرد پست بانک ایران نیز که درترازنامه‌ها و صورت‌های مالی متبلور می‌شود باید شفافیت آن به منصه‌ظهور و عمل برسد.

نباید از یاد ببریم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مطالبات عمومی و اداری از ما وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها به یک مسئله بغرنج درنظام بانکی تبدیل شده‌است که خوشبختانه نظارت افکارعمومی نیز موجب شده تا نظام بانکی و به تبع آن مدیریت پست‌بانک‌ایران این وظیفه قانونی را سرلوحه کار خود قراردهد تا همه چیز روشن و واضح دراختیار عموم قرار گیرد.

نباید از نظر دور بداریم که دریک مجموعه بانکی همچون پست بانک ایران باید حقوق قانونی ذینفعان مراعات شده و لزوماً آنها از روند اقدامات و عملیات بانکی ما اطمینان حاصل کنند. ذینفعانی همچون سهامداران، سپرده‌گذاران و کارکنان پست‌بانک‌ایران که اعتمادشان به ما باید ثمره‌ای چون “حفظ منافع” آنها را در پی‌داشته باشد.

بنابراین همه تلاش‌های ما این است که شفاف عمل کنیم وشفاف‌تر حرف بزنیم؛ حتی اگر به ضرر خودمان تمام شود. اما “مابه‌ازای” این شفاف بودن، قطعاً ذینفعان ما به صداقت همه‌جانبه مان پی خواهند برد و ما را باور خواهند کرد و اعتمادشان دوصد چندان خواهدشد.

عدم شفافیت صورت‌های مالی، مشکلات حقوقی و قانونی را برای خیلی از مؤسسات پولی و اعتباری بوجود آورده که حتی منجر به بسته‌شدن نمادهای آنها در بورس شده یا صورت‌های مالی شان مورد تأیید سازمان حسابرسی و بانک مرکزی قرار نگرفته که خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، پست‌بانک‌ایران توانسته‌است به مدد شفاف‌سازی صورت‌های مالی از این مهم عبور کند و حقایق مالی‌ خود را روشن و شفاف در این اسناد مهم بروز دهد.

نکته مهمتری که توانسته‌ایم درشفافیت عملکردمان بدان دست پیدا کنیم این است که صورت های مالی پست‌بانک‌ایران براساس آخرین دستورالعمل‌های قانونی صادره ازسوی بانک مرکزی تهیه‌شده و تمام استانداردهای جهانی گزارش‌دهی مالی را نیز مراعات کرده که این خود موفقیت مهمی بوده و بر اعتماد ذینفعان افزوده است.

امید آنکه تلاش برای ترویج شفاف‌سازی و پاسخگو کردن همه ارکان پست‌بانک‌ایران و ارائه اطلاعات شفاف وکافی به ذینفعان و افکار عمومی بتواند اطلاعات صحیح را دراختیار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مختلف قراردهد و روز به روز بر اعتماد عمومی به پست‌بانک‌ایران بیافزاید.