اشتغال زایی در عصر بانکداری الکترونیک

 

صنعت بانکداری ایران از بدو تاسیس تا به امروز با تغییرات مداومی همراه بوده که می توان نقطه عطف این توسعه و تغییرات را در بانکداری الکترونیک دانست، اما آنچه در دوران بانکداری از آغاز تاکنون به عنوان جزء لاینفک نظام بانکی جهان به چشم می خورد، گستردگی سطح خدمات بانکی است.ارزیابی ها حکایت از آن دارد که توسعه روستایی در دو دهه اخیر ملاک مهمی، در ارزیابی توسعه ملی،محرومیت زدایی و عدالت جویی دولت ها محسوب می شود.

اما به رغم پیشرفتی که از ابتدای انقلاب تاکنون در زمینه انجام خدمات زیربنایی درکشور صورت گرفته است، هنوز هم روستاییان در محیطی نا برابر زندگی می کنند.به باور کارشناسان اقدامات راهبردی باید ….

 

دانلود نسخه کامل مصاحبه