ایجاد 40 هزار ظرفیت شغلی جدید

 

سیستم بانکی بدون شک یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی در همه کشورهای دنیا بوده و بنیانی حیاتی برای تامین نیاز های مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی محسوب می شود.در این میان اما نقش سیستم های مالی برای تقویت بخش ها و مناطق ضعیف تر، یک شاهراه مهم و ضروری است برای ایجاد توسعه ای پایدار،منسجم و همه جانبه است.پست بانک ایران یکی از موسسات مالی است که با هدف ارائه خدمات مالی و پولی به بانک ها به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار تاسیس شده و تلاش گسترده ای را به منظور ارائه خدمات به این دست از مناطق کشور صورت داده است.

پست بانک ایران هم چنین برنامه ریزی های گسترده ای …..

 

دانلود نسخه کامل مصاحبه